Solidur

Voorgemengde diepwandsuspensie
Dyckerhoff SOLIDURĀ® diepwandsuspensie is samengesteld op basis van een op kwaliteit bewaakte kanten-
klaar cement-betoniet, bestaande uit vooraf geteste minerale bindmiddelen, minerale additieven, hulpstoffen,
bentonieten en kleicomponenten.

Documenten

Productfolder Solidur