Fluidur

Het economische beton voor gladde oppervlakken
Het succesconcept voor efficiënt en opbrengstgeoriënteerd bouwen, waarbij FLUIDUR Innovativ voor
standaard betonconstructies en FLUIDUR Creativ voor zichtbeton kan worden toegepast.
Heel simpel: werken met minimale handelingen. Dyckerhoff FLUIDUR is een hoogwaardige, eenvoudig te
verdichten beton in de consistentieklasse SF1, dat een soepel verloop van de bouw garandeert. Hierop kan
men in iedere situatie vertrouwen, met als resultaat betonoppervlakken die gezien mogen
worden en waarbij de kosten-batenverhouding in balans zijn.

Documenten

Productfolder Fluidur