Betonmortel

Dyckerhoff Basal Betonmortel B.V.heeft, over heel Nederland, in totaal 15 betonmortelcentrales dagelijks in bedrijf om binnen het afzetgebied aan elke vraag te voldoen. Dat kan betekenen dat Dyckerhoff Basal weken voorafgaande aan de start vaneen project de levering kan voorbereiden. Maar er zijn ook situaties waarin die tijd ontbreekt, bijvoorbeelddoordat op de bouw een wijziging in de planning optreedt. Dan is snelheid geboden, zonder dat daardoor de kwaliteit van het beton in gevaar komt. Eén telefoontje zet de gehele geavanceerde ‘betonmachine’ in werking en enkele uren later heeft de klant zijn bestelling ontvangen. Dyckerhoff Basal heeft speciaal voor dit soort situaties het Conactive Management planningsysteem ontwikkeld. Elke truckmixer is voorzien vaneen status-meld-systeem, waardoor letterlijk per minuut in de routeplanning kan worden ingegrepen. Doet er zich dus ergens binnen een regio een calamiteit voor, dan wordt eenvoudig vanuit het computercentrum de planning aangepast.