Resultaten Beton Bewust

Betonmortelfabrikanten mogen het keurmerk alleen voeren als zij voldoen aan strenge eisen ten aanzien van betrouwbaarheid, deskundigheid, duurzaamheid en arbeidsveiligheid. Alle keurmerkhouders worden gecontroleerd op de eisen die zijn gesteld in een branchemeetlat.

De uitkomsten van 2014 zijn verwerkt in het derde brancheverslag, publicatie oktober 2015.


Links/Downloads

VOBN Branche verslag 2015
VOBN Branche verslag 2014
VOBN Branche verslag 2013