Supervlak beton voor recordijs Thialf

Begin dit jaar is begonnen met de vernieuwbouw van ijsstadion Thialf in Heerenveen. Het nieuwe stadion krijgt een ijsbaan van Olympische klasse, een trainingshal en aanvullende faciliteiten voor de sporters. Van Berlo Bedrijfsvloeren legde, met betonspecie van Dyckerhoff Basal, een zeer strakke vloer voor het nieuwe recordijs.

Zwarts & Jansma Architecten ontwierp het nieuwe Thialf. De filosofie achter het ontwerp luidt 'alles rond het ijs', waarbij alle functies letterlijk rond de ijsbaan zijn gegroepeerd. Dankzij de glazen gevel rond de vierhonderd meter lange ijsbaan is er vanuit alle ruimten zicht op dit hoofdonderdeel van Thialf, waardoor topsport letterlijk centraal staat en interactie wordt gestimuleerd.

Topsport in beton

De ijsbaan van het nieuwe Thialf bestaat uit verschillende delen. Dat was voor de uitvoerende bouwpartijen een prachtige kans om 'topsport in beton' te trainen. Ferdy Willemsen, regio betontechnoloog van Dyckerhoff Basal legt uit waarom: "De wedstrijdbaan moet straks de snelste ijsbaan van de wereld worden. Voorwaarde daarvoor is dat de betonnen vloer supervlak moet worden opgeleverd. In de hal komen verschillende ijsvloeren, zoals de krabbelbaan, de hockeybaan en de inrijbaan. Wij konden meerdere keren trainen om voor de wedstrijdbaan het meest optimale betonmengsel samen te stellen."

Ferdy Willemsen, regio betontechnoloog van Dyckerhoff Basal:
"De constante betonkwaliteit bij het verpompen van het beton over maximaal ruim 200 meter was een technologische uitdaging."

Samenstelling beton

De Kwaliteitsdienst Beton gaf ook het kader op voor het cementgehalte. Hiermee ging Dyckerhoff Basal aan de slag. Uitgangspunt was een beton met een langzame sterkteontwikkeling met het oog op de verhardingskrimp. Hiervoor is een deel van het cement vervangen door vliegas. De baan moest in één dag (24 uur) gestort en afgewerkt worden en bij het samenstellen moest rekening gehouden worden met het feit dat de koelleidingen al in gebruik waren genomen. Het gevolg hiervan was dat de temperatuur in de hal ongeveer 15 graden was en de temperatuur rond de ijsbaan 13 graden. Betontechnoloog Willemsen zocht een optimum in de combinatie CEM I (portlandcement) en CEM III (hoogovencement). Willemsen: "Bij een betonmengsel met alleen CEM III is het goed en tijdig kunnen afwerken onder deze constant koele omstandigheden mogelijk een probleem. Door een gedeelte van het CEM III cement te vervangen door CEM I is dit te ondervangen. Het nadeel is wel dat het mengsel krimpgevoeliger wordt en dus was het van belang dat de hoeveelheid CEM I beperkt bleef. De eerst gekozen combinatie bleek direct te voldoen en is voor alle storten toegepast.

Uitvoering

De betonvloer in de hal is in vijf delen gestort, het binnendeel in drie storten, daarna de inrijbaan en als finale de wedstrijdbaan. Tijdens de uitvoering van de wedstrijdbaan stonden er twee pompen opgesteld, één ten noorden en één ten zuiden van de baan. De toevoer van betonmortel aan de pompen gebeurde door 4 truckmixers per pomp.

Omdat de baan vanaf twee kanten van hetzelfde beginpunt tegelijk naar het eindpunt rond gestort diende te worden, kreeg men per pomp te maken met wisselende lengten stortbuizen. De toegepaste consistentieklassen zijn F5 en een F5 met aangepaste verhoogde schudmaat t.b.v. het verpompen tot ruim 200 meter.

Er is voorafgaand aan de stort een plan gemaakt om met het aanvoeren van wisselende consistenties een constante verwerkbaarheid uit de slang te hebben. De controle op de kwaliteit van het beton en de logistieke communicatie werd op de dag van levering bij beide pompen uitgevoerd door twee betontechnologen van Dyckerhoff Basal. In totaal is er voor de wedstrijdbaan ca. 550 m3 betonspecie met 70 m3 per uur geproduceerd.