Impressum

Dyckerhoff Basal Nederland b.v.

Kelvinbaan 44
3439 MT Nieuwegein

Postadres:
Postbus 77
3430 AB Nieuwegein

T: +31 (0)30 607 83 90
F: +31 (0)30 607 83 99
E: info@dyckerhoff-basal.nl
W: www.dyckerhoff-basal.nl

Disclaimer

Hier vindt u onze privacyverklaring.

Auteursrechten
© Copyright 2015 Dyckerhoff Basal Nederland. Alle rechten voorbehouden. De tekst, afbeeldingen, grafieken, geluidsbestanden, animatiebestanden en hun opstelling zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

Handelsmerken
Tenzij anders vermeld zijn alle handelsmerken op de websites van Dyckerhoff beschermde handelsmerken van de Dyckerhoff Basal of van de aangesloten ondernemingen.

Garantie
Deze informatie wordt door Dyckerhoff Basal ter beschikking gesteld zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie. Hoewel de ter beschikking gestelde informatie juist geacht wordt, kan deze fouten of onnauwkeurigheden bevatten.

Internetsites van derden
Deze website bevat nu en dan links naar andere websites. Deze links worden gemakshalve vermeld, maar worden door Dyckerhoff Basal niet goedgekeurd, gesponsord of aanbevolen noch is Dyckerhoff Basal verantwoordelijk voor de gelinkte websites of de beschikbare inhoud, producten of diensten op of via deze websites.

Licentie
Tenzij anders vermeld behoudt Dyckerhoff Basal het volledige recht op alle intellectuele eigendomsrechten op het materiaal dat op de websites van Dyckerhoff Basal staat. Er wordt geen enkele licentie verleend voor het aanbieden van dergelijke websites.